Cohn familien (1918). Med uret: Ludvig, Marie, Birgitte (Bitte), Gerson, Hunden Mulle, Thora (Dutte) og Benny

Cohn familien (1918). Med uret: Ludvig, Marie, Birgitte (Bitte), Gerson, Hunden Mulle, Thora (Dutte) og Benny

Family reunion (2014). Eva, Vikki (Thoras barnebarn) og Ditte foran Appleton Museum i Florida, til åbningen af udstillingen med nogle af Bennys amerikanske værker   

Family reunion (2014). Eva, Vikki (Thoras barnebarn) og Ditte foran Appleton Museum i Florida, til åbningen af udstillingen med nogle af Bennys amerikanske værker

 

En stak af Bennys billeder så igen dagens lys i 2013

En stak af Bennys billeder så igen dagens lys i 2013

Historien

Da Benny besluttede sig til at flytte til USA i 1950, efterlod han alle sine gamle billeder og akvareller i sin bror Gersons varetægt. De fleste lå i en bunke som uindrammede lærreder på loftet i hans hus. Da Gerson og familien flyttede, flyttede billederne med og blev anbragt på loftet i et særligt rum: ”Onkel Bennys Loft”. Bennys gamle taske med maling, pensler og hans palet  var også der.

Hver gang Benny var på besøg i Danmark, kom han op på loftet og kiggede på samlingen af lærreder. Mængden af uindrammede billeder (flere en 250) gjorde det svært at beslutte hvad der skulle ske med dem - de blev bare liggende.

Anders og Eva, Gersons søn og datter, elskede at gå op på loftet og kigge på billederne – der var en dejlig lugt af oliemaling. Børnene måtte selvfølgelig ikke røre ved noget deroppe!

Tiden gik, Gerson døde, og hverken Anders eller Eva havde plads til Bennys billeder. Billederne blev flyttet til loftet hvor Bennys søster Birgitte boede. Benny kom stadig på besøg i Danmark, og hver gang han var hjemmefra USA, kiggede han til billederne.

Benny døde i 1980. Hans billeder blev på loftet hos hans søster. Efter nogle år blev også Birgitte syg. På hospitalet, den sidste uge hun levede, tilkaldte hun Anders og Eva og bad dem tage sig af Bennys billeder. De flyttede billederne til et nyt loft i familien. Stadig ingen beslutning om hvad der skulle ske med billederne. Hver gang billederne blev flyttet, blev nogle af dem givet til familie og venner, der var dog stadig langt over 200 billeder tilbage.

Efter nogle år var det slut med loftet, og der var behov for en beslutning. Anders kendte en kunstexpert, hun tog sig tid til at gennemgå hele bunken af lærreder. Hun tog ca 100 ud for at lave en udstilling gennem en galleriejer, hun kendte. Resten af billederne blev fordelt mellem Anders og Eva og stuvet væk i kældre, skabe og loftsrum.

Desværre døde galleristen, og det gjorde kunstexperten også – de 100 lærreder kom tilbage til Anders, det lykkedes ham at få dem stuvet sammen i kælderen.

Frem i lyset

Der gik mere end 25 år. Anders blev syg og døde i 2013. Pludselig stod Ditte, Anders datter, med ansvaret for ca 180 lærreder gemt i kælderen og i det gamle familiesommerhus i Hundested. Eva havde også ca. 80 i sin varetægt gemt i kælderen i hendes hus.

Ditte og Eva besluttede, at der skulle ny energi ind i historien. Vi gennemgik alle billederne og blev klar over, at vores fælles malerisamling repræsenterer en dygtig og særdeles begavet maler og kunstner. Vi  vidste, vi var nødt til at gøre noget for at udbrede kendskabet til Benny og hans billeder til et større publikum.

På samme tid tog vores amerikanske del af familien, som havde arvet Bennys amerikanske samling af billeder, den samme beslutning. De arrangerede en fantastisk udstilling med Bennys abstrake amerikanske billeder på Appelton Museum, Ocala, Florida i 2014. Nu har vi registreret alle billederne i ”den danske samling”. En del er allerede restaureret.

Efter mere end 60 år i mørke er onkel Bennys billeder kommet frem i lyset klar til at sprede glæde og fornøjelse for en større kreds.

Ditte og Eva

Mere end 200 lærreder kom frem i lyset efter 40 år

Mere end 200 lærreder kom frem i lyset efter 40 år