Benny Cohn in his studio (1932)

Benny Cohn in his studio (1932)

Gold Medal painting - Naked Young Men on the Beach (1919)  

Brooklyn Bridge (1949)

Benny in New York painting Brooklyn Bridge (1949)

Benny in New York painting Brooklyn Bridge (1949)

Om Benny

Genealogi

Benny Cohn (1896-1980) maler. *02.01.1896 i København +09.01.1980 i Florida, USA. Forældre: Gross. Ludvig C. og Marie Olsen. Ugift.

Biografi (fra Weilbach)

Benny Cohns livsværk viser, at han med stor teknisk dygtighed bevægede sig inden for mange forskellige genrer og benyttede meget varierede udtryksmidler. I ungdommen malede han bl.a. naturalistiske figurkompositioner, ofte badende ved stranden, og portrætter. Altertavlen Kristi Opstandelse er udført under stærk inspiration fra barokkens altertavler. Fra samme periode stammer en række prospekter fra New York med Manhattans skyskrabere. Den abstrakte kunsts muligheder for udtryk alene ved hjælp af linier, form og farver udnyttede han i sine sidste år i en serie billeder, hvor musikkens verden synes at have inspireret ham.

Uddannelse

Tekn. Sk., Kbh. under H. Grønvold; opt. på Kunstakad. Kbh. jan. 1912, afg. jan. 1917.

Rejser og udlandsophold

Italien 1919-20 (8 mdr.)
Paris 1921-32 (sommeroph. i Danmark)
USA 1928-29, bosat smst. 1939-46 og fra ca.1950-80 (sommeroph. i Danmark).

Stipendier og udmærkelser

Bielke 1918, 1919; Akad. lille guldmed. 1919; Akad. 1919, 1920.

Udstillinger

(Fra 1928 som Benny): Charl. Forår 1915, 1917-28, 1933-39, 1968-69, 1971-76; KE 1917-18, 1937; Nyere da. Kunst, Liljevalchs, Sth. 1919; Salon d'Automne, Paris (som Benny) regelmæssigt fra 1921; Charl. Eft. 1922, 1929, 1938; Vinterudst. 1939 (medstifter), 1947-48; Art Club Providence, Rhode Island, USA 1939-40; udst. endv. jævnligt i American British Art Center, N.Y. og deltog som medl. af League of Present Days' Artists i de årlige udst., som regel i The Riverside Mus., N.Y. Separatudstillinger: Atelierudst. 1923, 1931; Gråbrødretorv 7, Kbh. 1931; Art Club Providence, Rhode Island, USA 1940.

Hovedudstillinger
Charlottenborg: 1915-1976.
Salon d’Automne, Paris: 1921.
Art Club Providence, Rhode Island, USA 1939-40
Appleton Museum, Ocala, Florida, USA May-July 2014

Udvalgte værker

En ung pige på en lille løjbænk (udst. 1918)
Forfatterinden Ulla Bjerne (udst. 1918)
Nøgne unge mænd paa stranden (1919, lille guldmed.) portrætgruppe af familien Halberstadt (udst. 1925)
Kristi opstandelse (1928-29, altertavle til Gloria Dei, Providence, Rhode Island, USA)
Brooklyn-Broen med Manhattan i baggrunden (udst. 1929)
Fru højesteretssagfører H.H. Bruun (udst. 1929)
Fra et akademi (udst. 1947)
Dynamisk kontrapunkt (udst. 1972)
Violet fuga (udst. 1974).


Litteratur

Pol. 20.10.1922 (interv.); The Providence Sunday Journ. Mag., Jan. 20, 1929; B.T. 4.2.1931; 23.11. 1931; Sig. Schultz i: Danske i Paris, II, 1938; samme i: Vinterudst., kat. 1939; Berl.Tid. 17.-20.3.1939; Hans Bendix: Troskyldigt Forår, 1967, 8.

 

Download katalog (på engelsk)